Forslag til fremdriftsplan pr 2002

2002 Vedtak om Askøy kommunes deltagelse i prosjektet gjennom budsjett for 2003 og langtidsbudsjett(2004 -2007).
2003 Gjennomføring av grunnerverv. Overtagelse av areal. Start anleggsarbeid (vei).
2004 Fortsettelse arbeid med infrastruktur. Oppstart for bygging av 100 og 200m riflebaner
2005 Ferdigstillelse for infrastruktur. Oppstart for øvrige idrettsanlegg /aktiviteter.
2006 Ferdigstillelse for alle idrettsanlegg. Oppstart arbeid med klubbhus.
2007 Hele anlegget står ferdig. Askøy skytterlag kan feire 100 år !!

Her er en link til samarbeidsutvalgets fullstendige forslag til fremdrifts- og finansieringsplan for anleggene.