Velkommen til informasjonssidene til Askøy Skyte- og Aktivitetsenter

.

Sist oppdaterte undersider: Historikk (AV artikler fra 1993 og 1997).

Askøy Skyte- og Aktivitetsenter er navnet vi har valgt å bruke på det området som i den kommunale planprosessen har gått under navnet Munkebotn Skyte- og Aktivitetsenter. Vi har valgt å bruke Askøynavnet i stedet for Munkebotn, da det siste er mindre kjent og lett kan forveksles med det mer kjente Munkebotn i Bergen

I dette området, som ligger like sør for veien mellom Erdal og Stenrusten, skal det bygges skytebaner for rifle, hagle og pistol. Det skal også bygges anlegg for modellfly, og andre aktiviteter og anlegg vil også kunne få tildelt plass innenfor dette området.

Askøy Kommune er allerede i gang med å kjøpe ut området fra grunneierne, og arbeidet med å anlegge nødvendig felles infrastruktur (vei, vann, strøm og kloakk) vil starte når området er løst ut.

Når anlegget står ferdig, vil det inneholde: