Finansiering

Dette er en oversikt over de økonomiske bevilgninger som kommunen må stille til rådighet for at fremdriftsplanen skal holdes.

I tillegg kommer de enkelte lags investeringer og spillemidler.

2003 1,3 mill kr til grunnerverv
2004 2,3 mill kr til infrastruktur
2005 2,0 mill kr til infrastruktur/idrettsanlegg
2006 1,5 mill kr til idrettsanlegg
2007 0,8 mill kr til idrettsanlegg

Her er en link til samarbeidsutvalgets fullstendige forslag til fremdrifts- og finansieringsplan for anleggene.