Her er bilder fra den nye anleggsplanen datert 18.05.2009