Strid om støynivå

Av Tina Åmodt
,  17.01.06


Askøy kommune og Askøy Skytterlag strides om nye beregninger av støynivået i området rundt den planlagte skytebanen i Munkebotn. Magne Solberg i skytterlaget tror imidlertid at problemet vil løse seg.

-Avvikene mellom de to målingene er uansett minimale, hevder Solberg.
Saken havner på bordet til politikerne torsdag.
Erdal ungdomsskole er blant stedene som vil kunne bli berørt av for høyt støynivå, i følge dokumentasjon AV har kjennskap til.

I hele 28 år har Askøy skytterlag ventet på å sette i gang byggingen av den nye skytebanen i Munkebotn. Det har i området flere ganger blitt foretatt beregninger av støyverdier. Kilde Akustikk AS gjennomførte første gang i 1998 en beregning på vegne av kommunen. Da Kilde Akustikk i 2004 så gjennomførte en ny måling ved Erdal ungdomsskole med digitalt kartverk, viste beregningen et støynivå på 70 dBA. Grensen er 60.

Nyere beregninger utført av Rieber Prosjekt AS for Askøy Skytterlag, konkluderer derimot med at støynivået i banens nærområde ikke vil overskride grensen på 60 dBA.

-Partene har egentlig ingenting å være uenige om her. Både vår og kommunens siste beregning er utført med digitalt og nøyaktig kartverk. I tillegg er det i vår beregning lagt inn forutsetninger for hvordan standplass nå blir bygget, hevder Magne Solberg i Askøy Skytterlag. Solberg er formann i lagets skytebanenemnd.

-Den opprinnelige støyberegningen ble laget på 80- tallet, og en del har skjedd siden den gang. I dag opererer vi med helt andre standarder når det gjelder bygging og materialer, og støy blir mye mer effektivt dempet, sier Solberg videre.

-Problemet er at vi har to uavhengige målinger som står mot hverandre, sier miljøvernleder Håvard Bjordal til Askøyværingen. -Kommunen spiller uansett med åpne kort, og vil på torsdagens møte legge frem alle opplysninger. Men etter nesten 30 år er det på tide at vi finner en løsning som er grei for alle parter, understreker Bjordal.

Magne Solberg sier seg mer enn enig.
-Vi har ventet lenge nok, og synes det er unødvendig at saken skal opp i kommunen igjen. Dette er ikke nye momenter av betydning. For øvrig har Statens Forurensingstilsyn gitt oss gyldig byggingstillatelse for lenge siden, såfremt det kontrollmåles i ettertid. Dersom det da skulle vise seg at støynivået havner på 65 dBA er det ikke noe problem å justere dette ved å for eksempel forlenge veggene mellom båsene, hevder Solberg.

Solberg ser frem til den dagen skytebanen står klar. I området skal det etter planen også bygges både leirduebane, anlegg for modellfly og treningsfelter for hunder. Stedet vil få navnet «Askøy Skyte- og Aktivitetssenter».