Kart-rot forsinker skytebanen

Av Tor Helmersen
,  17.12.04


Nye og digitale kart skaper tvil om hvor mye støy som vil komme fra den planlagte skytebanen i Munkebotn. Det hersker nå usikkerhet om det er de gamle eller nye kartene som er riktige

UTSATT: Erdal ungdomsskole kan bli utsatt for støy fra den kommende skytebanen i Munkebotn. (FOTO: Tor Halvorsen)

Planene for skytebane i Munkebotn kan bli ytterligere forsinket fordi forskjellen på nye og gamle kart for området skaper stor usikkerhet om hvor mye støy som vil komme fra skytebanen.

Det er målinger ut fra nye og digitale kart som har skapt usikkerheten, og det må nå undersøkes hvilke kart som gir det rette bildet av terrenget.

Det er høydeforskjellene i terrenget som skaper hodebryet.

Først ble støyen beregnet ut fra de gamle kartene. Så krevde fylkesmannen i Hordaland ytterligere målinger i forhold til nye Erdal ungdomsskole. Da ble nye og digitale kart brukt. Her er det imidlertid helt andre høydekoter, og beregningene avviker derfor betydelig.

-Vi må nå finne ut om det er de nye eller de gamle kartene som er riktige, sier miljøvernleder Målfrid Eide i Askøy kommune. Det er høyden på en åskam som skaper tvilen.

Denne skal ta unna støyen fra standplass, men viser det seg at den er lavere enn først antatt, vil lyden i mye større grad ramme skolen.

Det er planlagt skytebane for både rifle, pistol og hagle i Munkebotn.

Dette er omlag 900 meter fra Erdal ungdomsskole, og beregninger som selskapet Kilde Akustikk har utført viser at støyen vil ligge på 70 desibel ved skolen når det skytes med AG3 eller skarpskytervåpen. Ved bruk av hagle ligger støyen på 60 desibel, mens det ved skyting med 9 mm pistol er 53 desibel.

Til sammenligning blir det iverksatt tiltak dersom støyen fra trafikk overstiger 42 desibel innendørs i et privathus.

Men etter at Kilde Akustikk har beregnet støyen ut fra de nye kartene, har støynivået steget betraktelig. Derfor er det viktig å finne ut om det er de nye eller gamle kartene som gir et riktig bilde av terrenget.

Her kommer Askøy kommunes leder av avdeling for kart og geodata, Tormod Hopland, inn.

-Vi må nå ut for å måle terrenget slik at vi vet hvilket kart som er riktig, sier han. Ifølge Hopland er det flere feilkilder som finnes i en slik sak som dette.

En mulighet er at det faktisk er forskjell på kartene. En annen ting er at når det brukes et manuelt kart må høydekotene beregnes manuelt, og her kan det skje at kartet tolkes noe upresist.

-Men et nytt og digitalt kart blir dette beregnet matematisk av et dataprogram, sier Hopland.

Men det er heller ikke uvanlig at det er forskjell på gamle og nye kart.

-Enkelte av de eldre kartene ble konstruert slik at bakketopper ble målt ut fra tretoppene. Dermed kan forskjellen bli stor, sier han. Dagens kart måler høyden på bakkenivå.

-Hvordan kontrollerer dere hva som er riktig høyde?
-Vi går ut, og foretar en måling av hvor mange meter en bakketopp er over havet, og det er egentlig ikke noe komplisert prosess, sier Hopland.

Skulle det vise seg at åskammen er mye lavere enn først antatt, må det gjøres noe med planene for skytebanen.

-Det kan da bli aktuelt å legge standplass på et lavere nivå enn planlagt for å kompensere, sier Målfrid Eide.