Prøver makebytte for å få skytebane

 

AV, 14.07.2004

 

Askøy kommune tilbyr grunneierne i Øvre Kleppe fellesutmark en kommunal nausttomt på Hanøy i bytte mot gårdsnummer 8 i Munkebotn regulert til skytebane. Fagsjef Ove Vonheim for avdeling for drift og utbygging tar forbehold om at makebytteavtalen godkjennes av politikerne. Han tidfester behandlingen av makebyttet til møtet for Komité for teknikk og miljø 26. august, og ber om avtaleutkast senest 12. august.