Grunnerverv til skytebane

 

AV, 14.02.2003

 

Kommunens eiendomsavdeling har henvendt seg til grunneierne av Øvre Kleppe fellesutmark.  Det blir nemlig nødvendig for kommunen å erverve et større areal fra Øvre Kleppe fellesutmark i forbindelse med utbygging av skytebane og aktivitetssenter i Munkebotn.  Grunneierne oppfordres til å engasjere advokat for at partene kan komme fram til en frivillig avtale.  Kommunen anbefaler advokatfirmaet Harris som også representerer Hopastykket grunneigerlag og Nedre Kleppe grunneigerlag.  Kommunen vil dekke advokatutgiftene.