Samarbeider for skytebane

 

Innen fire-fem år vil et nytt skytebane-anlegg med diverse tilhørende aktiviteter stå klar i Munkebotn ved Steinrusten, vel å merke hvis planene til det nye samarbeidsutvalget går i boks.

 

AV, Rolf ErikVeland

15.11.2002

 

-Vi prøver å være realister og jobber derfor på sikt med å få bygget ny skytebane, pistolskytebane, modellflybane og treningsfelt for hundeklubb i Munkebotn, forteller prosjektleder Rolf Yngve Stenhaug til Askøyværingen.

 

Utvalg

 

Tirsdag ble det nedsatt et samarbeidsutvalg fra de seks involverte lagene, Askøy Skytterlag, Herdla Skytterlag, Askøy Sportskytterklubb, Askøy Jæger- og Fiskeforening, Askøy Hundeklubb og Askøy Modellflyklubb.

-Vi skal nå samarbeide aktivt for å legge til rette for grunnerverv og finansiering av planene, forteller Stenhaug, som har vært konsulent for en rekke skytebaneanlegg rundt omkring i landet.

-Så langt er vi svært fornøyde med de signaler vi har fått fra kommunalt hold, og vi håper det gode samarbeidsklima vil fortsette når vi nå skal skaffe penger til anlegget.  Vi håper derfor at vi blir tilgodesett i budsjettet for neste år, samt i langtidsbudsjettet, slik at planene kan gjennomføres i løpet av fire til fem år, sier han.

 

Rundt 15 millioner

 

Stenhaug mener at anlegget i Munkebotn, med felles klubbhus og infrastruktur, vil koste rundt 15 millioner kroner.  Av dette skal de samarbeidende lagene bidra med en del egenkapital.

-Vi vil også søke næringslivet om noe bidrag, slik at belastningen ikke blir så stor på de kommunale budsjettene. Vi kjenner jo til den trange kommuneøkonomien, og det er derfor vi prøver å være realister med hensyn til fremdriften av prosjektet, sier Rolf Yngve Stenhaug.