Vil ha fart i skytebanesaken

 

Askøy Skytterlag, sportskytterlaget, jeger- og fiskerforeningen, samt Askøy Modellflyklubb, ønsker nå at kommunen igangsetter grunnerverv med tanke på å få bygget den planlagte skytebanen i Munkebotn ved Stenrusten.

 

AV, Rolf Erik Veland

18.05.2002

 

-Vi kommer tfl å legge frem en samlet plan for kostnader, finansiering og fremdrift for skytebanen før sommeren, forteller skytebanerådgiver Rolf Yngve Stenhaug til Askøyværingen.

Stenhaug har hatt en finger med i Planleggingen av en rekke skytebaner i både Rogaland og Hordaland, og er hyret inn av de nevnte fire samarbeidende lagene i Askøy som rådgiver og spesialkonsulent.

-Bygging av ny skytebane er jo etterhvert blitt en gammel sak i Askøy, og det er ikke til å legge skjul på at det har utviklet seg en viss utålmodighet blant medlemmene i skytterlagene, sier Stenhaug.

 

Må i budsjettet

 

-Når ser du for deg at en nye skytebane kan stå klar?

 

-I løpet av 2005, hvis kommunen erkjenner sitt ansvar for å skaffe tilveie ny skytebane etter de planer vi skisserer.  Men lagene skal selv gjøre sitt til at dette blir en realitet, både ved å delta i planlegging, bygging, så vel som å bidra til finansiering gjennom spillemidler og eventuell egenkapital.

-Men for å få dette til, må kommunen innarbeide skytebaneplanene i budsjettet for neste år. Derfor går vi nå ut og tilbyr god informasjon til både administrasjon og politikere i kommuen om kostander og finansieringsmuligheter.  På den måten kan alle få et økonomisk helhetsbilde av saken før budsjettene utarbeides, sier Stenhaug.

 

-Hvordan passer en skytebane inn i Munkebotn?

 

-Det er et flott sted som egner seg meget bra for den slags aktiviteter.  Det ligger avskjermet fra bebyggelsen, og selve skyteretning vil foregå bort fra boområdene.  Men tilførselsveiene vil nok koste en del.

 

-Hva vil et slikt anlegg koste totalt?

 

-Det kan jeg ikke si eksakt.  Men vi snakker om en god del millioner kroner, sier skytebanerådgiver Rolf Yngve Stenhaug.