Askøy kommune

Kulturetaten

 

 

Askøy 19.oktober 2002

 

 

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT / FRILUFTSLIV

 

Askøy skytterlag viser til den planlegging som har foregått (over lang tid) med sikte på å få etablert skyte og aktivitetssenter i Munkebotn.

 

Skytebanesaken begynner nå å ta konkret form og kommunestyrevedtaket av den 19.09.2002 er en milepæl i så måte. Endelig ser det ut som at Askøy skytterlag skal få realisert en skytebane etter å ha vært uten i 20 år.

 

Etablering av skyte og aktivitetssenter vil ha enorm betydning for skyttersporten generelt. Det vil også kunne ha like stor betydning for andre lag og organisasjoner som mangler et sted å være og som kan få innpass i samme område. Vi ber derfor Askøy kommune om å ta det planlagte anlegg med i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Vi mener da den kortsiktig prioriterte del (1-4 år).

 

Når søknader om spillemidler vil kunne fremmes avhenger av at den totale finansiering av anlegget faller på plass. Det vises forøvrig til et eget skriv der vi tar opp spørsmål / løsninger knyttet til det å finansiere hele prosjektet.

 

Skyte og aktivitets senteret vil bestå av flere enkeltanlegg som hver for seg er stønadberettiget gjennom spillemidlene.

 

Skytterklubbene er så langt enige om å prioritere egne anlegg i følgende rekkefølge (sett i forhold til tildeling fra spillemidlene.

 

1.      100 m riflebane

2.      200m riflebane

3.      Leirduebane

4.      25m pistolbane

5.      Felles klubbhus

6.      50m pistol/riflebane

 

 

Rolf Yngve Stenhaug

For

Askøy skytterlag                                                      Askøy sportsskytterlag

Askøy jeger og fiskeforening                                  Askøy modellflyklubb